29 listopada 2021

Dotacje z budżetu

Program Klub

Klub realizuje zadanie dofinansowane z budżetu państwa
Środki finansowe na prowadzenie treningów pozyskano
 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu „Klub” – edycja 2021

Wartość dofinansowania 15.000 zł
Całkowita wartość zadania 16.400 zł

W ramach programu Klub 2021 objętych zostanie 58 członków klubu karate oraz 4 członków klubu kolarskiego, w przedziale wiekowym 5-18 lat. Projekt zrealizowany będzie w terminie od 01.03.2021 do 31.10.2021. Zajęcia karate odbywać się będą 2 razy w tygodniu w podziale na grupy zaawansowania. Treningi prowadzone będą w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie. Zajęcia kolarskie odbywać się będą 2 razy w tygodniu w grupie juniorskiej. Treningi prowadzone będą na terenie gminy Ścinawa wykorzystując tutejsze ukształtowanie terenu i szlaki turystyczne.

Treningi mają umożliwić przygotowanie się zawodników do startów w zawodach regionalnych i ogólnopolskich.

Dysponentem Funduszu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Program klub

Dotacje Gmina Ścinawa

Nasze projekty są współfinansowane z środków Gminy Ścinawa. Klub corocznie pozyskuje dotacje na swoją działalność. Potrzeby jednak są znacznie większe. Zobacz #DotacjaGminaŚcinawa

Zadania w ramach realizacji cyklu szkoleniowego w kolarstwie finansowane przez Gminę Ścinawa:
2021 – 20.000 zł
2020 – 19.000 zł